Kwaliteit & Klachten

| Kwaliteit

De verloskundigen van de Parel staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen). Dit houdt in dat zij elk per jaar minimaal 40 uur aan bij- en nascholing volgen.

Ze schrijven ieder jaar een kwaliteitsjaarverslag waarin er gereflecteerd en geëvalueerd wordt op de kwaliteit van zorg. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van cliëntenenquêtes.

| Klachten

Wij vinden het uiteraard erg belangrijk dat je tevreden bent over onze zorg. Mocht dit op enig punt tijdens onze zorgverlening niet het geval zijn, dan horen wij dit graag. Wij staan altijd open voor een gesprek en zullen hier dan ook ruim de tijd voor nemen.

Klachtencommissie
Indien jij het gevoel hebt dat je jouw klacht niet bij ons kwijt kan of als je een onafhankelijke mening wilt, dan kan je terecht bij het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg).

Het CBKZ:

  • Behandelt je klacht onafhankelijk
  • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
  • Heeft geheimhoudingsplicht
  • Doet een uitspraak over de gegrondheid van je klacht
  • Kan een aanbeveling doen aan de verloskundige
  • Doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

Contact
Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg
Molenstraat 30
4201 CX Gorinchem
Telefoon 088-0245123
E-mail: klachtverloskunde@cbkz.nl

Meer informatie over dit onderwerp: Klacht over je verloskundige?

Contact

Hoekbree 1D
9403 GR Assen
Verloskundige:
06 251 385 61
Praktijkassistente:
06 250 723 93

Volg ons

Aangesloten bij

VSV-Assen

Contact

Hoekbree 1D
9403 GR Assen

Verloskundige:
06 251 385 61
Praktijkassistente:
06 250 723 93

Volg ons

Aangesloten bij

Aangesloten bij

VSV-Assen